Αρχική σελίδα | Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Προσωπικού Ε.Τ.Ε. | Ταυτότητα

Ταυτότητα


ΤΗΛ 2103349750
ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 5
Τ.Κ. 105-64 ΑΘΗΝΑ

Θέτουμε σήμερα 2/12/2009 στη διάθεσή σας για έγκυρη, έγκαιρη και άμεση ενημέρωση και πληροφόρησή σας την Ιστοσελίδα (site) (www.aopete.gr) των Ασφαλιστικών Οργανισμών, που περιέχει τους κανονισμούς καθώς και τα έντυπα – αιτήσεις που σας είναι απαραίτητα και αφορούν τη συναλλαγή µε:

α) το ΤΑΜΕΙΟ ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Τ.Ε. (Τ.Α.Π. ΕΤΕ),
β) το ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Τ.Ε. (Λ.Ε.Π. ΕΤΕ),
γ) τοv ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ (Ε.Λ.Ε.Π.-ΕΤΕ-Π.Π. ΕΘΝΑΚ),
δ) το τέως ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Τ.Ε. (τ. Τ.Σ.Π. ΕΤΕ), το οποίο µε το ΝΟΜΟ 3655/2.4.08 εντάσσεται στο Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ.

Η Ιστοσελίδα αυτή (site) θα είναι μια υπεύθυνη και συγκεκριμένη, συνεχώς ανανεούμενη πηγή ενημέρωσης και γνώσης, στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει πλέον η δυνατότητα τόσο για εμάς να αναπροσαρμόζουμε και να σας γνωστοποιούμε ταχύτατα τις εκάστοτε τροποποιήσεις των Κανονισμών των φορέων, που είναι ήδη ενταγμένοι τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, όσο και για εσάς να ενημερώνεστε άμεσα και να αναπαράγετε τα έντυπα - αιτήσεις που περιέχονται στο site χωρίς κόστος, χωρίς ταλαιπωρία και πρωτίστως χωρίς καθυστέρηση από τη θέση εργασίας σας.

Η δημιουργία της Ιστοσελίδας (site) εντάσσεται στην όλη προσπάθεια που καταβάλλεται από τη Διεύθυνση και τους εργαζομένους στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για τον πλήρη εκσυγχρονισμό τους, µε στόχο την επέκταση και ποιοτική αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών στους χρήστες ή ασφαλισμένους και σε συνάρτηση µε την ψηφιακή εποχή αποτελεί προστιθεμένη αξία για εσάς τους Ασφαλισμένους και τους Συνταξιούχους, οι οποίοι πλέον θα έχετε άμεση πρόσβαση και έγκυρη ενημέρωση για κάθε θέμα που σας αφορά.

Η ΑΡΧΗ ΕΓΙΝΕ, ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.
ΕΚ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Επικοινωνία | Χάρτης Πλοήγησης | Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων