Αρχική σελίδα | Ε.Φ.Κ.Α. τ. ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Τ.Ε. | Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

 • ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ (ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ)
 • Οι εργαζόμενοι στο τέως ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕ αποσπάσθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για πληρέστερη εξυπηρέτηση των Ασφαλισμένων και των Συνταξιούχων της ΕΤΕ.
 • Ο ιδρυτικός Κανονισμός έχει τροποποιηθεί με σειρά από ΝΟΜΟΥΣ και Υπουργικές αποφάσεις. Για οποιαδήποτε πληροφορία - ενημέρωση αποταθείτε στο:
  ΙΚΑ - ΕΤΑΜ τ. ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕ.
 • Για οποιαδήποτε μεταβολή των οικογενειακών σας στοιχείων να ενημερώνεται η Υπηρεσία.
 • Απασχόληση Συνταξιούχων - αντικατάσταση άρθρου 63 του νόμου 2676/1999 (Εγκύκλιος αρ.16 25/02/2011).
 • α) Παρακράτηση από τις συντάξεις Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων από 1/8/2010 (Εγκύκλιος αρ.51 9/7/2010).
  β) Αναπροσαρμογή Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και πρόσθετη παρακράτηση από 1/8/2011 (ΑΠ Φ3/6/οικ.16702/3084 15/07/2011).
 • Γνωστοποίηση διατάξεων (ΑΠ Φ.80000/οικ.16280/1068/14/07/2011).
 • ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ (ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ)
 • ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ (ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ)
 • Ενημέρωση συνταξιούχων σε περίπτωση απασχόλησης (Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 16 του νόμου 3863/2010 από 01/01/2013) (ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ)
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ)
 • ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ)
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 14.01.2014, Αρ. Πρωτ.: Α/23/596/1 (ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ)
  (Αφορά και τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Εθελουσίας Αποχώρησης Προσωπικού Ε.Τ.Ε. 2013, Πρόγραμμα Β΄ και Δ').
 • Ενημέρωση συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Β΄ και Δ' Εθελουσίας Αποχώρησης Προσωπικού ΕΤΕ 2013 (ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ)
 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΟΔΟΥ «ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ 2013» (ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ)
 • Διαδικασία Αυτασφάλισης (01.01.2014 ΕΩΣ 31.12.2016) (ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ)
 • ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ Τ.Α.Π. ΕΤΕ, Λ.Ε.Π. ΕΤΕ ΚΑΙ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. / τ.Τ.Σ.Π. ΕΤΕ (ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ)
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ. / τ.Τ.Σ.Π. ΕΤΕ (ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ)
 • Εγκύκλιος Διοίκησης Ι.Κ.Α. Νο 48/21.12.2016 με θέμα «Αντικατάσταση των στοιχείων επικοινωνίας των εγγράφων και των λογότυπων με τα νέα στοιχεία και το νέο λογότυπο του Ε.Φ.Κ.Α.» (ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ)
 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ & ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2020 (ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ)


Διεύθυνση: ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 8, ΤΚ 105 59 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 325 6060-1 (17660-1), 210 330 2303
Fax 210 325 6070 (17670) , 210 330 2151

Επικοινωνία | Χάρτης Πλοήγησης | Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων