Αρχική σελίδα | Ε.Φ.Κ.Α. τ. ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Τ.Ε. | Βασικές Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης

Βασικές Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης

  • Απόφαση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Φ 11321/οικ.47523/1570, Φ.Ε.Κ. 2311/26.10.2015   (ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ)
  • Κοινή Απόφαση Υπουργείου Οικονομικών και Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αριθ. 122900/0092, Φ.Ε.Κ. 2325/27.10.2015   (ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ)
  • Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Φ 80000/36355/1232, «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 14, παράγραφοι 1-4, και του άρθρου 21 του ν. 4337/2015 (Φ.Ε.Κ. 129, Α’) – Παροχή διευκρινίσεων για διατάξεις του ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ. 115, Α΄)»   (ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ)

Επικοινωνία | Χάρτης Πλοήγησης | Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων