Αρχική σελίδα | Ε.Λ.Ε.Π.-ΕΤΕ-Π.Π. ΕΘΝΑΚ | Πόροι - Προσμέτρηση - Εξαγορά Ανασφάλιστου Χρόνου Υπηρεσίας

Πόροι - Προσμέτρηση - Εξαγορά Ανασφάλιστου Χρόνου Υπηρεσίας

Οι πόροι του Ε.Λ.Ε.Π.-ΕΤΕ-Π.Π. ΕΘΝΑΚ είναι όπως ακριβώς αναγράφονται στο άρθρο 4 της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας σε περίπτωση εξαγοράς ασφαλιστικού χρόνου, πρέπει να υποβάλετε αίτηση προς τον Ε.Λ.Ε.Π.-ΕΤΕ-Π.Π. ΕΘΝΑΚ για την έγκριση προσμέτρησης από τη Διαχειριστική Επιτροπή του ανάλογου χρόνου στο συντάξιμο χρόνο ασφαλίσεως και τον τρόπο εξόφλησης.

Επικοινωνία | Χάρτης Πλοήγησης | Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων