Αρχική σελίδα | Ε.Λ.Ε.Π.-ΕΤΕ-Π.Π. ΕΘΝΑΚ | Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

  • ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ (ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ)
  • Το Πρακτικό Συμφωνίας το οποίο υπεγράφει στις 03/10/2006, βρίσκεται στην υπηρεσία και είναι στη διάθεση παντός ενδιαφερομένου.
  • Για οποιαδήποτε μεταβολή των οικογενειακών σας στοιχείων να ενημερώνετε την Υπηρεσία Επικούρησης.
  • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ε.Λ.Ε.Π. ΕΤΕ - Π.Π. ΕΘΝΑΚ ΣΤΟ ΙΝΤΕRΝΕΤ ΒΑΝΚΙΝG ΤΗΣ Ε.Τ.Ε.(ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ)
  • ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Λ.Ε.Π. ΕΤΕ ΚΑΙ Ε.Λ.Ε.Π. ΕΤΕ – Π.Π.ΕΘΝΑΚ ΣΤΟ INTERNET BANKING ΤΗΣ Ε.Τ.Ε.(ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ)
  • ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Λ.Ε.Π. ΕΤΕ ΚΑΙ Ε.Λ.Ε.Π. ΕΤΕ – Π.Π.ΕΘΝΑΚ ΣΤΟ INTERNET BANKING ΤΗΣ Ε.Τ.Ε.(ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ)
  • ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Λ.Ε.Π. ΕΤΕ Ε.Λ.Ε.Π ΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ ΣΤΟ ΙΝΤΕRΝΕΤ ΒΑΝΚΙΝG ΤΗΣ Ε.Τ.Ε. (ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ)Επικοινωνία | Χάρτης Πλοήγησης | Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων