Αρχική σελίδα | Λογαριασμός Επικούρησης Προσωπικού Ε.Τ.Ε.| Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

 • ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ (ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ)
 • Ο Κανονισμός του Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού Ε.Τ.Ε. είναι στη διάθεση παντός ενδιαφερομένου.
 • Για οποιαδήποτε μεταβολή των οικογενεικών σας στοιχείων να ενημερώνεται η Υπηρεσία.
 • Υπαγωγή σε Επικουρική Ασφάλιση:
      α)    Προεδρικό Διάταγμα 633 Άρθρο 1/ 13.10.1982 ΦΕΚ 129
      β)    Νόμος 1902/17.10.1990 Άρθρο 18 παρ.3 ΦΕΚ Α138
 • ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ (ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ)
 • ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ Α.Ο.Π.Ε.Τ.Ε. (ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ)
 • Καταγραφή – Απογραφή Συνταξιούχων (ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ)
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ)
 • ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ)
 • ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Τ.Ε. 2013 (ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ)
 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Λ.Ε.Π. ΕΤΕ ΣΤΟ ΙΝΤΕRΝΕΤ ΒΑΝΚΙΝG ΤΗΣ Ε.Τ.Ε. (ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ)
 • ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Λ.Ε.Π. ΕΤΕ ΚΑΙ Ε.Λ.Ε.Π. ΕΤΕ – Π.Π.ΕΘΝΑΚ ΣΤΟ INTERNET BANKING ΤΗΣ Ε.Τ.Ε.(ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ)
 • ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Λ.Ε.Π. ΕΤΕ ΚΑΙ Ε.Λ.Ε.Π. ΕΤΕ – Π.Π.ΕΘΝΑΚ ΣΤΟ INTERNET BANKING ΤΗΣ Ε.Τ.Ε.(ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ)
 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Λ.Ε.Π. ΕΤΕ Ε.Λ.Ε.Π ΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ ΣΤΟ ΙΝΤΕRΝΕΤ ΒΑΝΚΙΝG ΤΗΣ Ε.Τ.Ε. (ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ)
 • ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ Ε.Τ.Ε ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΚΤΟΣ Ε.Τ.Ε.(ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ)
 • ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ Τ.Α.Π. ΕΤΕ, Λ.Ε.Π. ΕΤΕ ΚΑΙ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. / τ.Τ.Σ.Π. ΕΤΕ(ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ)

Επικοινωνία | Χάρτης Πλοήγησης | Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων