Αρχική σελίδα | Ε.Λ.Ε.Π.-ΕΤΕ-Π.Π. ΕΘΝΑΚ | Σκοπός - Μέλη

Σκοπός - Μέλη

Το άρθρο 2 αναφέρει ότι «Σκοπός της Σύμβασης είναι η παροχή μηνιαίας ς σύνταξης στους δικαιούχους που αποχωρούν από την εργασία τους ή στις οικογένειές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης αυτής.
Στις χορηγούμενες παροχές περιλαμβάνονται και τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα καθώς και το Επίδομα αδείας».

Σύμφωνα με το από 3/10/2006 Πρακτικό Συμφωνίας το άρθρο 3 της ΕΣΣΕ – ΕΛΕΠ αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε αυτό τον Ειδικό Λογαριασμό μετέχει υποχρεωτικά και αυτοδίκαια το προσωπικό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. το οποίο μέχρι και τις 31-3-2006 παρείχε τις υπηρεσίες του στην πρώην Εθνική Αξιοποιήσεως Ακινήτων και Εκμεταλλεύσεως Γενικών Αποθηκών Α.Ε.

Η ασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία πρόσληψης του άνω προσωπικού στην πρώην Εθνική Αξιοποιήσεως Ακινήτων και Εκμεταλλεύσεως Γενικών Αποθηκών Α.Ε.

Κατ’ εξαίρεση δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στον ΕΛΕΠ του προσωπικού της Νομικής και Τεχνικής υπηρεσίας της πρώην Εθνικής Αξιοποιήσεως Ακινήτων και Εκμεταλλεύσεως Γενικών Αποθηκών Α.Ε., εφόσον αποδεικνύεται ότι αυτό είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένο σε άλλο Επικουρικό Ταμείο ή αναγνωρισμένο φορέα επικουρικής ασφάλισης.

Στον ΕΛΕΠ δεν συμμετέχουν όσοι εκ των εργαζομένων στην πρώην Εθνική Αξιοποιήσεως Ακινήτων και Εκμεταλλεύσεως Γενικών Αποθηκών Α.Ε. δεν ήταν ασφαλισμένοι σ’ αυτόν στις 31-3-2006 λόγω υπαγωγής τους στη ρύθμιση του άρθρου 2 του ισχύοντος μέχρι και την άνω ημερομηνία Οργανισμού Προσωπικού της».
 

Επικοινωνία | Χάρτης Πλοήγησης | Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων